Veelgestelde Vragen

Toon alles / Verberg alles

fold faq
Is de ooglaserbehandeling veilig?

De Amerikaanse Food and Drug Administration (keuringsdienst) erkent de toegepaste technieken en de apparatuur als bewezen, veilig en effectief. Aan iedere chirurgische ingreep zijn er risico's verbonden, door ervaring, deskundigheid, goede apparatuur en de keuze van de juiste techniek kunnen de risico's tot een minimum beperkt worden. Bij de ooglaser behandeling wordt een koude lichtstraal gebruikt die door de computer wordt gecontroleerd. Onze ooglaser apparaten werken met irisherkenning. Bij iedere beweging van het oog beweegt de laserstraal mee zodat altijd de juiste plekken in het hoornvlies behandeld worden. Met zoveel beveiligingen bij de ooglaserbehandeling is er weinig ruimte voor fouten. Met de zogenaamde IntraLase ooglaser techniek zijn de risico's tot een minimum teruggebracht.

fold faq
Hoeveel mensen hebben een ooglaserbehandeling ondergaan?

Tegenwoordig worden er in de wereld jaarlijks enkele miljoenen mensen behandeld met een ooglaserbehandeling. Ieder jaar groeit het aantal ooglaser behandelingen. Ook in Europa kiezen steeds meer mensen voor een ooglaserbehandeling om van de bril of de contactlenzen af te komen. In het West Eye Oogziekenhuis zijn er tot nu toe meer dan drie honderdduizend ooglaserbehandelingen uitgevoerd. Jaarlijks worden er duizenden klanten uit Europa in dit Oogziekenhuis behandeld met een ooglaserbehandeling.

fold faq
Waarom is de ooglaserbehandeling bij het West Eye oogziekenhuis veel goedkoper dan hier?

Het prijsverschil is inderdaad groot. Hier betaalt u al snel 4000 Euro of meer terwijl bij ons een ooglaser behandeling, met een all-in pakket in totaal tussen de 1650 en 1940 Euro kost. Dit verschil komt doordat het arbeidsloon in Turkije veel lager ligt dan in Nederland en de apparatuur wordt afgeschreven over veel meer behandelingen omdat er veel meer ooglaserbehandelingen plaatsvinden.

fold faq
Waarom zou ik voor West Eye kiezen?

Wij willen dat u na de ooglaserbehandeling tevreden bent en tevreden blijft. Daarom werken wij met een van de beste oogziekenhuizen op het gebied van oogcorrecties met ooglaser apparatuur. Het West Eye oogziekenhuis is sinds 1996 volledig gespecialiseerd in hoornvlies en laser oogchirurgie. Deskundigheid en veel ervaring van de ooglaser chirurgen en de beschikking over de meest geavanceerde ooglaser apparatuur staan garant voor een succesvolle ooglaserbehandeling. Het ziekenhuis heeft ISO 9001 certificaat hetgeen volgens de Europese normen een hoge kwaliteit betekent . Niet voor niks is het West Eye Oogziekenhuis in Istanbul een van de grootste Oogziekenhuizen in de hele wereld met honderden behandelingen per dag. Het is belangrijk dat u voor kwaliteit kiest en daarbij hoeft u ook niet veel te betalen voor de ooglaserbehandeling.

fold faq
Hoe weet ik of ik in aanmerking kom voor een behandeling?

Iedereen die bijziend of verziend is of een cilinderafwijking heeft, komt in principe in aanmerking voor een ooglaser behandeling. Voorwaarde is wel dat u minimaal 18 jaar of ouder bent en uw ‘brilsterkte’ ten minste één jaar stabiel is. Gezonde ogen en uw gezondheid zijn eveneens belangrijk. Echter, of u voor een behandeling geschikt bent, wordt pas na het vooronderzoek in Nederland/België bepaald. Als u belangstelling heeft, dan verzoeken wij u het contactformulier in te vullen. Vervolgens krijgt u van ons nadere informatie en een adres bij u in de buurt waar u een vooronderzoek kunt laten doen. Na het vooronderzoek weet u zeker of uw ogen geschikt zijn.

fold faq
Ik ben al uitgebreid onderzocht. Word ik in Istanbul dan alsnog onderzocht?

Ja! Ongeacht of u recentelijk of een tijd terug bent onderzocht. Als u besluit om in Turkije behandeld te worden, wordt u door de behandelende chirurg uitgebreid onderzocht. De chirurg gebruikt de eigen metingen bij de behandeling.

fold faq
Is een ooglaserbehandeling pijnlijk?

Nee. Tijdens de ooglaserbehandeling wordt u plaatselijk verdoofd met drie soorten oogdruppels (voelt aan als gewoon water). Het komt voor dat u een drukkend gevoel waarneemt bij de ooglaserbehandeling.

Na afloop van de ooglaserbehandeling kunt u enkele ongemakken, zoals tranende ogen en prikkels in de ogen voelen. Het kan zijn dat u een gevoel heeft alsof u een vuiltje in uw oog heeft. Dat duurt hooguit enkele dagen. Met pijnstillers als Paracetamol kunt u dergelijke ongemakken verzachten.

fold faq
Maakt een laserbehandeling een leesbril onnodig?

Nee, de ooglaserbehandelingen die we bieden zijn niet bedoeld voor leesbrilcorrecties.

Er wordt momenteel gewerkt aan nieuwe technieken die dit mogelijk maken. Omdat die nog niet volledig en betrouwbaar zijn bieden wij deze behandeling niet aan.

fold faq
Hoe snel herstelt mijn zicht na de ooglaserbehandeling?

Dit is per persoon verschillend. We kunnen uitgaan van de gebruikelijke herstelperiode. Echter, u dient zich te realiseren dat uw herstelperiode kan afwijken van wat gebruikelijk is. Bij de LASIK ooglaser methode heeft u op de volgende dag na de operatie al voldoende zicht om zonder bril of contactlenzen auto te kunnen rijden. Bij een PRK-Lasek ooglaserbehandeling dient u rekening te houden met een langere herstel periode.

fold faq
Hoe zit het met de nazorg en waar kan ik terecht voor de noodzakelijke nacontroles?

In Istanbul zullen drie nazorgcontroles plaatsvinden: kort na de ooglaser operatie en op de eerste en de tweede dag daarna. In Nederland worden uw ogen de eerste en de derde maand na de ooglaserbehandeling op onze kosten uitvoerig gecontroleerd.

De eerste drie manden na de ooglaserbehandeling is nazorg erg belangrijk. In deze periode zult u kunsttranen ( u krijgt deze na de operatie mee) moeten gebruiken om uw ogen vochtig te houden. Indien nodig kunt u ook altijd naar uw huisarts of naar een oogspecialist gaan voor een controle.

fold faq
Kunt u mij 100% beter zicht garanderen?

Of u 100% scherp ziet is afhankelijk van zowel de sterkte van uw oogafwijking als van andere individuele factoren. Als wij naar eigen statistieken kijken, kunnen wij zeggen dat alle behandelde patiënten na de behandeling een zicht bereiken dat voldoende is voor een rij-examen zonder bril of lenzen. De meeste behandelende patiënten krijgen echter beter en scherper zicht dan met een bril of contactlenzen. Het percentage dat een herbehandeling nodig heeft om de beoogde correctie alsnog te realiseren ligt bij West Eye Oogziekenhuis op een uitzonderlijk laag niveau van ongeveer 2 % (twee op honderd). Ondanks een zeer lage kans, mocht u een tweede ooglaserbehandeling in Istanbul nodig hebben, dan nemen we de meeste kosten voor onze rekening. In zo'n geval betaalt u zelf een eigen bijdrage voor uw herbehandeling.

fold faq
Ik lees en hoor vaak over levenslange garanties. Hoe zit het hiermee?

Als u zoiets leest of hoort is het eerste wat u zich moet afvragen wat met een ‘levenslange garantie’ wordt bedoeld. Helaas biedt geen enkele medische ingreep garantie op 100% goed resultaat. Risico’s en complicaties zijn, hoe zeldzaam ze ook kunnen zijn, nooit uit te sluiten. Door een behandeling door zeer ervaren oogartsen en de beste apparatuur doen wij er alles aan om risico's uit te sluiten. Mocht het resultaat niet bevredigend zijn, dan kunt u aanspraak maken garantiebepalingen voor herbehandeling.

fold faq
Heb ik na de behandeling nooit meer een bril en/of contaclenzen nodig?

Het doel van de ooglaserbehandeling is het definitief overbodig maken van het gebruik van bril en/of contactlenzen. Het effect is blijvend. Een volledige garantie dat u zonder bril of lenzen 100% scherp ziet is niet te geven, maar vast staat wel dat u dicht in de buurt zult komen. Mensen met een sterke oogafwijking hebben iets grotere kans op een reststerkte. Zeer uitzonderlijk komt het voor dat naarmate de tijd verstrijkt het effect afneemt. Wel heeft bijna iedereen vanaf de leeftijd van 40-45 jaar een leesbril nodig. Dit komt door het verminderde scherpstelvermogen van de ogen.

fold faq
Kan ik weer snel aan het werk?

Ja, bij Lasik-behandeling gewoonlijk na een of twee dagen. In geval van PRK- of Lasek-behandeling zal het herstel enkele dagen langer duren. U voelt zelf het beste aan of u weer op uw gezichtsvermogen kunt vertrouwen.

Motorrijden, werken in stoffige ruimten, contactsporten, sauna of zwemmen mogen pas na 14 dagen.

fold faq
Kan ik op de lange termijn negatieve effecten verwachten?

De veiligheid van de LASIK ooglaserbehandeling is één van de redenen waarom het momenteel de meest uitgevoerde behandeling is. Ernstige complicaties zijn zeer zeldzaam bij deze ooglaserbehandeling.

Het grootste risico is de menselijke factor: gebrek aan ervaring. De artsen van het West Eye Oogziekenhuis hebben allen veel ervaring op het gebied van ooglaseren.

Complicaties zijn zeldzaam maar we noemen ze volledigheidshalve toch:

  • Over- of ondercorrectie van de afwijking
  • Het volledig losraken van het hoornvliesflapje (bij IntraLase komt dit niet voor). In dat geval wordt het met extra aandacht gewoon teruggeplaatst. De behandeling gaat gewoon door
  • Het kreukelen of verschuiven van het flapje. Wordt eenvoudig verholpen
  • Een onjuiste vorm of maat van het flapje. In dat geval wordt het teruggeplaatst en de behandeling verschoven naar een later tijdstip (circa 1 maand later). Bij IntraLase komt dit niet voor
  • Het ontstaan van een kleine oneffenheid op het hoornvlies doordat oppervlaktecellen van het hoornvlies onder het flapje raken. Wordt simpel operatief verholpen
  • Infecties of ontstekingen. Zeldzaam en goed behandelbaar
  • Vermindering van de gezichtsscherpte. Uiterst zeldzaam maar niettemin met een tweede correctie goed te verhelpen
  • Zeer zeldzaam: beschadiging van het hoornvlies, loslating van het netvlies, bloedingen, problemen met de bloedsomloop van het oog
  • Vooral vroegere contactlensdragers en sigarettenrokers zullen enkele maanden meer last ondervinden van droge ogen. Hiervoor krijgt u oogdruppels (kunsttranen)

 

Marius Willmes

Marius Willmes"Ons reisagentschap heeft ons de World Eye oogkliniek aanbevolen.
Hier zijn de mensen en de technologie van hoge kwaliteit"